Politika privatnosti

Privatnost podataka:

Privatne podatke koje šaljete na ovaj sajt biće korišćeni samo u svrhe zbog koje ste ih poslali. Ni jedna informacija neće biti prosleđena ili prodata drugim licima. Una Cosmetics je dužan da odgovarajućim tehničkim i organizacionim postupcima zaštiti Vaše lične podatke od zloupotrebe.

Una Cosmetics d.o.o. se obavezuje da će poštovati Vašu privatnost, odnosno privatnost kupca/korisnika, i da neće sakupljati, prodavati ili objavljivati Vaše lične podatke ili informacije. Prikupljanje vaših podataka se koristi samo u svrhu obavljanja međusobnog poslovanja putem naše Internet prodavnice. Jedini slučaj kada će vaši podaci biti korišteni je kada vi to sami naznačite prijavom na naš newsletter. U suprotnom Vi uvek možete zatražiti da se Vaši podaci uklone sa liste koju koristimo za naše marketinške kampanje.

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail adresa i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu Vaše porudžbine.

Una Cosmetics d.o.o. se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora, uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista newsletter koje koristimo za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla.

Ukoliko se ne slažete sa ovom izjavom o poverljivosti Vaših podataka molimo Vas da ne koristite ovu web stranicu i ne ostavljate nikakve podatke.

U svakom trenutku možete izbrisati Vaš nalog sa sajta i svi privatni podaci, kao i istorije poručivanja i kupovine biće izbrisani.


Politika zaštite potrošača:

Elektronska ponuda proizvoda koja je objavljena na ovom portalu mora da sadrži sve bitne elemente (vrstu i kvalitet proizvoda, uslove garancije, način plaćanja, rok za isporuku, rok za izvršene usluge, cenu i dr.) koji su od značaja za odluku potrošača o kupovini ponuđenih proizvoda.

Kupcu će proizvod koji je naručio biti isporučen u navedenom roku i u ispravnom stanju. Kupac ima pravo prigovora na kupljenu robu ili pruženu uslugu za koje se ne izdaje garantni list u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Uputstvo o korišćenju električnih aparata isporučuje se kupcu zajedno sa proizvodom. Kupac je dužan da se pridržava priloženog uputstva, da sačuva račun koji je dobio elektronskim putem i originalnu ambalažu. Račun dobijen prilikom ONLINE kupovine jedini je dokument sa kojima kupac može ostvariti svoja prava.

Una Cosmetics d.o.o. u garantnom roku, o svom trošku, obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, kompanija Una Cosmetics će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

Sve reklamacije nastale u slučaju nesaobraznosti kupljene robe regulisane su Zakonom o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS”, br. 62/2014). Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti (Član 5. Stav 1). Una Cosmetics d.o.o. sklapanjem ugovora sa potrošačem prihvata sve obaveze iz tog zakona uz svu profesionalnu pažnju usmerenu ka potrošaču.

Kupcima koji ne podležu Zakonu o zaštiti potrošača obezbedili smo Izjavu o uslovima i načinu servisiranja proizvoda, u trajanju od 12 meseci od datuma kupovine.

U slučaju potrebe za reklamacijom u vezi sa saobraznosti kupljene robe potrebno je robu doneti ili poslati poštom na adresu Una Cosmetics d.o.o., jurija Gagarina 133, 11070 Novi Beograd ili nazvati 062/30-15-16

Ukoliko do kvara proizvoda dođe u garantnom roku, prodavac je dužan da obezbedi servis u navedenom roku. Ukoliko u navedenom roku kupac ne dobije ispravan proizvod prodavac je dužan da isporuči kupcu nov proizvod.

Kupac gubi pravo na reklamaciju ako se kvar izazove:
– nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu
– popravke od strane neovlašćenih lica
– ugradnja neorginalnih rezervnih delova
– oštećenja koja su nastala zbog nemarnog rukovanja
– oštećenja nastala zbog mehaničkog udarca od strane kupca ili treće osobe
– nepravilne ugradnje

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja.

Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis, kvar ne bude otklonjen, obavezujemo se da ćemo proizvod zameniti novim, predložiti odgovarajuću zamenu ili vratiti novac, u dogovoru sa kupcem.

Korpa